ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за пазаруване в sportshop-timeout.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД чрез sportshop-timeout.com  на заявлението за покупка попълнено правилно или на запитване и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.

ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД чрез sportshop-timeout.com се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока. ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД чрез sportshop-timeout.com не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес sportshop-timeout.com  .

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

Гаранция и връщане на закупена стока

Гаранцията на стоките се признава само с представяне на касовата бележка и/или гаранционна карта на продукта. Гаранционният срок на закупената стока е упоменат в гаранционната карта. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Гаранциата включва фабрични, структурни дефекти и неправилна сглобка. Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна, неправомерна или груба експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали.

Стока, закупена през sportshop-timeout.com може да бъде върната в седемдневен срок от датата на доставката й, ако е с ненарушeна търговска опаковка, в добър търговски вид, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава) и др. В този случай клиентът заплаща разходите за връщането й. Сумата, платена за продукта се възстановява 100%.

Лични данни

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД. ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sportshop.timeout@gmail.com

ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни
органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

*Този сайт използва бисквитки, за да подобри вашето навигиране.

**Тези цени са препоръчителни и могат да варират. Потребителят е длъжен да направи запитване и да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока.

*** Публикуваната на сайта информация за размери, цвят и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ТАЙМ АУТ ТИЙМ ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.